Tag Archives: The Go Giver

Năm Quy Luật của Thành Công Tột Đỉnh phần 2

Tôi được người anh, người thầy Trần Toản tặng cho quyển Người Dám Cho Đi, thực sự đây là cuốn  sách cực kỳ ý nghĩa. Những quy luật cuộc sống, quy luật của thành công dường như được cô đọng lại chỉ trong Năm Quy Luật. Đây là cuốn sách sau khi đọc xong tôi thấy mình nổi da gà, ...

Read More »