Tag Archives: Tháp nhu cầu Maslow

Khám phá Tháp nhu cầu của Maslow

1. CÁC TẦNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI: (1) Nhu cầu được thể hiện mình: Đây là nhu cầu đỉnh của thang Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân, được khẳng định mình trong cuộc sống hay sống và làm việc theo đam mê và cống hiến hết mình cho nhân loại hay một cộng đồng. Việc làm của ...

Read More »