Tôi

Hãy nhảy việc như Tarzan

Những bạn trẻ mới ra trường hoặc đi làm được một vài năm, học được vài khóa học làm giàu. Ý định đầu tiên bạn thường nghĩ đến đó là mình có nên Đốt Thuyền? Ngày xưa tôi cũng từng là một trong những bạn trẻ có suy nghĩ như vậy. Có anh bạn trẻ đang làm ở FPT Softwave ...

Read More »