Kỹ Năng

Khám phá Tháp nhu cầu của Maslow

1. CÁC TẦNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI: (1) Nhu cầu được thể hiện mình: Đây là nhu cầu đỉnh của thang Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân, được khẳng định mình trong cuộc sống hay sống và làm việc theo đam mê và cống hiến hết mình cho nhân loại hay một cộng đồng. Việc làm của ...

Read More »

Muốn thành công hãy ăn 16 quả cà chua Pomodoro

Hãy ăn một quả cà chua Pomodoro để tăng gấp ba năng suất làm việc. 1. Pomodoro là gì? Nhà quản lý người Ý tên là Francesco Cirillo đã phát minh ra Kỹ thuật Pomodoro vào đầu những năm 90. Ông đặt tên kỹ thuật này là “Pomodoro” (nghĩa là quả cà chua theo tiếng Ý) Khi phải đối mặt với ...

Read More »